Persiapan Awal Sebelum melapor Akhir

Lapor Ke Pasukan Tumpangan.

PEJABAT TADBIR

  • Perintah Pergerakan
  • Tempahan Penerbangan
  • Penginapan Transit KL

PEJABAT GAJI

  • Semakan status Fail Gaji
  • CP 22 Telah hantar atau belum
  • Telah Buat Cukai dengan LHDN. Jika Belum dapatkan borang EC

Dokumen Yang Perlu dibawa Semasa Lapor

Dokumen ini diperlukan semasa melapor dokumentasi akhir di JRP, UGAT dan Perumahan.

MyTentera x 3 Salinan

Kuasa Latihan Peralihan x 3 Salinan

MyKad Pasangan x 3 Salinan

Buku Akaun Bank x 3 Salinan

SPP Pinjaman Perumahan Kerajaans x 3 Salinan

Surat Iringan CP 22 ke UGAT x 3 Salinan

Salinan e-failing LHDN x 3 Salinan

Gambar Ukuran Passport x 3 Keping

Bal Pen Warna Hitam x 1

Bag Galas dan Pakaian Kasual Smart