1. Tarikh Masuk Khidmat [dd/mm/yyyy]:
2. Gaji Akhir (Hakiki) RM:
3. Elaun Rumah + Elaun Khidmat RM:
4. Gantian Cuti Rehat (Maksima 160 Hari (01.01.2022)):
5. Bulan Cuti Tanpa Gaji/Tahanan/THTC:
6. Tempoh Tahun Khidmat:
7. Yuran LTAT RM:
8. Affin Fund RM:
9. Yuran Koperasi Tentera (Jika Berhenti) RM:
1. Tarikh Tamat Perkhidmatan (TTP) :
2. Bulan Perkhidmatan Diakui :
3. Pencen Sebulan:
4. Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Gratuti:
5. Faedah Gantian Cuti Rehat (FGCR):
6. Yuran LTAT :
7. Affin Fund :
8. Yuran Koperasi :
Total :